Om i/o/lab

Framtidsorientert, nyskapende og innovativ

i/o/lab Senter for Framtidskunst

i/o/lab er en kunstnerdrevet organisasjon grunnlagt i begynnelsen av 2001 og som siden 2005 har hatt tilholdssted ved Tou Scene. i/o/lab Senter for Framtidskunst er en aktiv pådriver for kunst og ny teknologi i regionen. i/o/lab leverer profesjonelle kunst prosjekter som har styrket senterets institusjonelle status både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er tilknyttet det nasjonale nettverket - Produksjonsnettverket for Elektronisk Kunst (PNEK) og tilbyr et stort internasjonalt nettverk innen feltet.

Kjerneaktiviteten til i/o/lab består i å formidle kunst som berører ny teknologi og vitenskap til det brede publikum i regionen med kunstprosjekter i form av utstillinger produsert for Article biennalen og Public Art Screens.

i/o/lab arbeider med faglig kunstnerisk forskning og utvikling spesielt med fokus på biokunst, ny teknologi og vitenskap og bidrar som ressurs gjennom presentasjoner, aktiviteter og som samarbeidspartner innen feltet både regionalt,nasjonalt og internasjonalt. i/o/lab bidrar også som samarbeidspartner til regionale institusjoner og bedrifter.
i/o/lab sin kompetanse strekker seg fra produksjon til formidling og kunnskapsutvikling. Målene til i/o/lab er å bidra med nyskapende og kunstneriske prosjekter gjennom å skape møteplasser mellom kunst og forskning til flere målgrupper i samfunnet.
i/o/lab sine prosjekter baserer seg blant annet på formidling av kunst i det offentlige rom.
 

Større kunstformidlingsprosjekter i regi av i/o/lab :

Article Biennalen –  representerer regionens mest nyskapende kunstfestival med fokus på mediakunst som utrykker samtidens teknologi og strømninger. Article biennalen er et av hovedprosjektene til i/o/lab. Article biennalen har vært arrangert i Stavanger regionen årene 2006/2008/2010/2012/2015 og nå i 2016. Formålet med Article biennalen er å fremme kunstformer som kommenterer vår teknologiske hverdag og som berører etiske og politiske tema som angår vår samtid. Article biennalen er en dynamisk festival som arrangeres ulike steder og med nytt tema til hver produksjon.
Sjekk ut nyheter for Article biennalen på dette nettstedet:
http://article.no/nb/news/2016

Public Art Screens – en etablert formidlingskanal for videokunst til det offentlige rom. Public Art Screens er et produkt som bringer videokunst ut til publikum gjennom et unikt formidlingskonsept. Pilotprosjektet Public Art Screens ble lansert februar 2010 – og har siden oppstart presentert over 500 kunstnere. Public Art Screens tilbyr løsninger for visning av skjermbasert kunst i det offentlige og semi-offentlige rom. Konseptet tilbyr kunstnerisk program, fleksible visningsløsninger i form av skjerm og løsning for lyd. Programmet til Public Art Screens er av internasjonalt format, hver måned presenteres en ny kunstner med inntil fem videoverk. Det kunstneriske programmet til Public Art Screens er kuratert av i/o/lab.
Prosjektet har eget nettsted på:
www.publicartscreens.no

Samarbeidspartnere