North Creative Network og Pikslaverk

NORTH Creative Network er et svar på en ustabil situasjon for øyeblikket , som krever konstant og raske endringer i kultur og kunst sektoren og søke nytt , skape løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Siste årene har ny-media kunstnere utviklet og utvidet sitt felt av interesser langt utover de såkalte "nye medier " grenser. De er engasjert i bærekraftspørsmål, ser på dem fra ulike perspektiver - sosiale, kulturelle , miljømessige og teknologiske . NORTH Creative Network ( NCN ) - for åpen innovasjon og kulturell utveksling vil bli utviklet av prosjektpartnere fra Latvia , Island og Norge i et resultat av aktivitetene i prosjektet, som finner sted i alle de tre landene. Prosjektets oppgave er å bidra til en bærekraftig utviklings kultur ved å designe og bygge mer tilgjengelige ruter inn i en sektor av kreative næringer.

Pikslaverk er en elektronisk kunst festival viet dette året til kunst og vitenskap. Pikslaverk åpnet med Anna Frida Jónsdóttir sine resultater basert på data fra jordskjelv i breen Bárðarbunga. Hun ble ledsaget av bassisten Haraldur Ægir Guðmundsson. Andre kunstnere som deltok i utstillingen er Raits Smits, Ragnar Már Nikulásson, Olga Kisseleva, Gisle Frøysland, Maite Carajaville, Hrund Atladóttir og Katla Rós. Det ble også bli visning av fotografier fra geologene Hrafnhildur Hannesdóttir og Snævarr Guðmundsson samt Fredrik Howell, Jack Ives, Olaf Magnusson, Helga Arason, Ingolf Ísólfsson, Tretow Loof og danske inspektører fra tidlig i det 20. århundre. Pikslaverk festival er organisert i tilknytning til workshopen Melting on Ice, som fant sted i Reykjavik 19 til 21 mai. Melting on Ice workshop bestod av en rekke foredrag og en felttur til isbreen Solheimajøkull. Workshopen og festivalen er en del av samarbeidsprosjektet NORTH Creative Network - for åpen innovasjon og kulturell utveksling som støttes av en EØS-midlene. NORTH Creative nettverkspartnere er Lorna, foreningen for elektronisk kunst, arrangør av Piksalverk festival, Rixc fra Riga, Piksel fra Bergen og i/o/lab fra Stavanger. Pikslaverk festival arrangeres i samarbeid med Raflost festival og Raflost workshop på Island Kunstakademi. Prosjektansvarlig: Margrét Elisabet Ólafsdóttir. Assistent: Ragnar Már Nikulásson.

Samarbeidspartnere