LA DET BLI LYS! - utlysing etter kunstneriske prosjekter

i/o/lab søker etter nordiske - særlig norske kunstnere med prosjekter som involverer lys.
De utvalgte kunstprosjektene vil stilles ut under Article biennalen 2018

Historisk sett har både naturvitenskapen og kunsten latt seg fascinere av alle de ulike spektrene og kvalitetene som lys innehar, ved å studere lyset har vi fått kunnskap om vår verden, utviket ny teknologi latt oss begeistre av magiske opplevelser.
Til Article biennalen er vi på let etter prosjekter som kan stilles ut over en lengre periode og som tar ibruk eller reflekterer over tema LYS - det kan være prosjekter som utforsker lys i form av fargespekter, illusjoner, kinetiske installasjoner, persepsjonspsykologi, optiske fenomener, elektrokjemisk, biokjemisk og biologisk betinget lys og prosesser, som inspirerer og utfordrer vår forståelse og oppfattelse av lys, som kan kombinere vitenskap med kunst og som kan egne seg til et møte med publikum i utstillingssammenheng. Prosjektet kan være et kunstobjekt eller en installasjon, men vi er også åpne for forslag til en workshop eller en happening.
Bakgrunnen for denne utlysingen er å finne gode prosjekter som kan stilles ut under Article biennalen 2018
Article biennalen åpner ca.25.september og varer til 1.november. Deler av de utstilte verkene til Article biennalen vil vandre videre til påfølgende turneutstilling til Kunsthall Grenland, Porsgrunn.

Vennligst bruk dette søknadsskjemaet

Frist for å levere inn gode prosjektforslag er 3.oktober 2017

Samarbeidspartnere