Internasjonalt samarbeid - NORTH Creative Network

Nytt av høsten er oppstart av NORTH Creative Network med
i/o/lab og PIKSEL som norske partnere sammen med LORNA fra Island og RIXC fra Latvia. NORTH Creative Network skal ha flere forskningskonferanser og events i 2014 og 2015 om bærekraftig utvikling, biologi, kommunikasjonsteknologi, kunst og open source. Samarbeidet inngår som en del av FOU prosjekt til i/o/lab omkring Biokunst.

Samtidig som dagens kultursektor stiller høye krav til inntjening, kreativitet og publikumsutvikling, utvikler  kulturuttrykkene seg i nye retninger og har kraft til å sette politiske og sosiale spørsmål på dagsorden. NORTH Creative Network har som mål å diskutere disse problemstillingene med kunst- og kultur, vitenskap, teknologi og samfunnsutvikling som verktøy.

Prosjektet er finansiert gjennom EØS - midlene ved Norsk Kulturråd

Samarbeidspartnere