Cristian Delgado besøker i/o/lab

Christian Delgado AKA Neoangel fra Universidad Nacional Autonoma de Mexico vil være i Stavanger fra 23.november - 27.november. Delgado har syntese- og molekylærbiologi som spesialfelt. Han arbeider med mulighetene knyttet til biologiske aspekter ved teknologi, fra biomimetikk til bionanoteknologi. Under oppholdet vil han samarbeide med i/o/lab om å utvikle workshopen i Bioluminescens som blir en del av et todagers arrangement i Stavanger 16. og 17.februar 2018.
Besøket av Delgado er i samarbeid med Piksel i Bergen og støttet av PNEK.

Samarbeidspartnere