Nano Supermarket åpner i Stavanger

Et nytt supermarked åpnes i byen, nærmere bestemt ved Stavanger kunstmuseum: nano supermarkedet ønsker å gjøre nanoteknologi håndgripelig. Varekolleksjonen presenterer nanoprodukter som kan bli tilgjengelig i markedet mellom nå og de neste ti årene: Lab-dyrket kjøtt, et energi belte som konverterer overflødig magefett til elektrisitet, Google Nese, medisinske softdrinks. Produktene er innovative, nyttige og fantastiske, men noen ganger også rare eller skremmende.

Men hva er nanoteknologi? Det handler om å lage ting på atom eller molekylær skala; én nanometer er en milliarddels meter. Nanoteknologi er en samlebetegnelse for en hel rekke forskjellige teknologier som finner sted på en skala mellom 1 og 100 nanometer. Selskaper og myndigheter investerer for tiden millioner av euro i nanoteknologi, fordi det generelt er antatt at det vil gjøre livet enklere og bedre. Man bør ikke ta for gitt at produktene som presenteres faktisk vil bli realisert, men tolk dem som utforskning av en mulig fremtid og ikke en uunngåelig en. Produktene i Nano supermarket  fungerer som noe å holde fast i her og nå, som kan hjelpe oss å finne ut hva slags nano fremtid vi virkelig ønsker.

Samarbeidspartnere