Rapport fra åpningen

Under åpningen av Article biennalen kom det mange nysgjerrige som ville smake på kråke-kanapeene til kunstneren Tove Kommedal. Hele 80 kanapeer ble fortært på kort tid. Tilbakemeldingene var udelt positive, kråke smaker som vilt var tilbakemeldingen. Publikum deltok også i en spørreundersøkelse for å kartlegge deres opplevelse av kråkekjøttet.
Talkaoke omkring bærekraftig mat la tilrette for en engasjerende diskusjon, med Talkaoke vertene Margit Vea og Cathrine Kramer
Via "the People Speak" sitt Heckle program ble diskusjonen visuelt loggført.
Loggen fra diskusjonen kan sees her:
www.flickr.com/photos/saulalbert/8067142270/sizes/o/in/photostream/

Samarbeidspartnere