FOU prosjekt

Faglig kunstnerisk forskning og utvikling med fokus på kunst innen vitenskap, biokunst og internasjonalt samarbeid.
i/o/lab ønsker å stimulere til nasjonale kunstneriske produksjoner i krysningsfeltet med vitenskap.

 

Les mer om pågående prosjekter:

ARTICLE -  Til kommende Article biennalen initierer vi utvikling av kunstprosjekter som utforsker lys i form av kunstnerisk uttrykk og som kan utforske lys i form av fargespekter, illusjoner, kinetiske installasjoner, persepsjonspsykologi, optiske fenomener, elektrokjemisk, biokjemisk og biologisk betinget lys og prosesser, som inspirerer og utfordrer vår forståelse og oppfattelse av lys.

EU PROSJEKT ENLIGHT - I samarbeid med Curated Place, MIRIAD, Manchester School of Art og Foundatione Mondo Digitale er i/o/lab del av et EU prosjekt som vil lede opp mot utviklingen av vårt program til Article biennalen 2018. 

NORDISK DIYbio NETTVERK - Det nydannede nordiske nettverket tilbyr en serie utvekslingsmøter og workshops som vil utgjøre og forme nettverket av individer og organisasjoner fra nordiske-, baltiske og andre europeiske land. På ett år arrangeres fire arrangementer på fem forskjellige partnersteder - Vilnius, Helsingfors, Stavanger, Malmö og Kolding - skaper et nomadisk forum for utveksling av hack, ideer, arbeidsmetoder, funn, erfaringer og fremtidige visjoner. Bli med på vår workshop i Stavanger februar 2018!

BIOLAB - Sammen med Creator Makerspace i Stavanger har vi opprettet Biolab, et laboratorie og fysisk møtepunkt mellom kunst og vitenskap hvor læring og prosjektutvikling kan finne sted.
Det vil bli workshops arrangert gjennom året, følg i/o/lab på facebook for kunngjøringer av workshoparrangementer.

HUMANFUEL - Et prosjekt som setter søkelys på vårt antroposentriske forhold til verden og en kommentar til diskusjonen om alternativt biodrivstoff.

Samarbeidspartnere