FOU prosjekt

Faglig kunstnerisk forskning og utvikling med fokus på kunst innen vitenskap, biokunst og internasjonalt samarbeid.

UTVIKLINGSPROSJEKT - i/o/lab søker å stimulere til nasjonale produksjoner i krysningsfeltet mellom vitenskap og kunst.

EU PROSJEKT ENLIGHT - I samarbeid med Curated Place, MIRIAD, Manchester School of Art og Foundatione Mondo Digitale er i/o/lab del av et EU prosjekt som vil lede opp mot utviklingen av vårt program til Article biennalen 2018. 

BIOLAB - Sammen med Creator Makerspace i Stavanger har vi opprettet Biolab, et laboratorie og fysisk møtepunkt mellom kunst og vitenskap hvor læring og prosjektutvikling kan finne sted.

HUMANFUEL - Et prosjekt som setter søkelys på vårt antroposentriske forhold til verden og en kommentar til diskusjonen om alternativt biodrivstoff.

Samarbeidspartnere