LA DET BLI LYS! - utlysing etter kunstneriske prosjekter

i/o/lab søker etter norske kunstnere med prosjekter som involverer lys - biokjemi og biologi.
Det kan være prosjekter som er underveis eller ideer til prosjekter.
I tråd med utvikling av vårt program mot Article biennalen 2018 ønsker vi å stimulere til at nye verk får se dagens lys - eller rettere sagt får bringe sitt lys frem i dagen.
Vi er på let etter prosjekter som tar ibruk eller reflekterer over biokjemisk og biologisk betinget lys og prosesser, som inspirerer og utfordrer vår forståelse og oppfattelse av lys, som kan kombinere vitenskap med kunst og som kan egne seg til et møte med publikum i utstillingssammenheng. Prosjektet kan være et kunstobjekt, en installasjon, en workshop eller en happening.
Bakgrunnen for denne utlysingen er å finne gode prosjekter som kan stimuleres til å gjennomføres.
Utlysingen vil bli fulgt opp i flere intervaller.

Forslaget bes levert i form av prosjektbeskrivelse (max 1 A4 side), visuelt materiale, budsjett og CV - alle dokumenter må formatteres som PDF 
Sendes på epost til: hege@iolab.no

Første frist for å levere inn gode prosjektforslag er 17.februar 2017

Samarbeidspartnere