Velkommen

i/o/lab - senter for framtidskunst formidler kunst som berører ny teknologi og vitenskap gjennom nyskapende og innovative prosjekter som Article biennalen og Public Art Screens.

I/o/lab på Instagram

Nyheter

 i/o/lab på Vimeo

 i/o/lab på Facebook

Følg oss på Facebook

 Vårt nettverk

Iolab er medlem av PNEK

Samarbeidspartnere