KUNST SOM SPEKULERER OM FRAMTIDEN

i/o/lab arbeider med faglig kunstnerisk forskning og utvikling med fokus på kunst, ny teknologi og vitenskap. Gjennom kunstneriske produksjoner og formidlingsarbeid bidrar i/o/lab som ressurs gjennom presentasjoner, kompetansebygging, kunnskapsutvikling, arrangementer og som samarbeidspartner innen feltet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Målene til i/o/lab er å bidra med nyskapende og kunstneriske prosjekter ved å skape møteplasser mellom kunst og forskning til flere målgrupper i samfunnet.
i/o/lab sine prosjekter styrkes gjennom gode samarbeidspartnere et sterkt faglig nettverk.

 

Nyheter

 i/o/lab på Facebook

Følg oss på Facebook

 Vårt nettverk

Iolab er medlem av PNEK

Samarbeidspartnere